โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [1051101002]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หมายเลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน(วัน/เดือน/ปีเกิด) เช่น 01/01/2545ปรับปรุงข้อมูล 22/02/2564
[3480/51657]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]